Link parkstad

Wie zijn we

Wij zijn Link Parkstad en wij zijn er voor jou.

Wij gaan door, waar anderen stoppen.

89d70dabc3

Over Ons

home02-zw

Door onze krachten te bundelen en hierin alle ervaring samen te voegen hebben wij het besluit genomen om als eigen organisatie verder te gaan. Om specialistische zorg te bieden die ons op het lijf geschreven staat.
Zorg die laagdrempelig is, op een vertrouwensbasis berust en waarbij de juiste begeleiding geboden wordt. Vragen van hulpvragers worden gehoord en vakkundig behandeld.

Wij werken outreachend, dit wil zeggen dat we je thuis bezoeken of als je geen thuis hebt we desnoods op een bankje in het park of een locatie naar keuze afspreken.
De naam Link Parkstad wil niet zeggen dat we enkel binnen Parkstad werken, ons kantoor is hier gevestigd echter gaat de begeleiding ook buiten de grenzen van Parkstad.

Ons team bestaat op dit moment uit een ervaringsdeskundige, casemanagers en ambulant begeleiders. Allen beschikken over jarenlange praktijkervaring in de psychiatrische zorg. Hulpvragers worden door ons deskundig begeleid op hun deelname en participatie in de maatschappij.

Vaak merken we in de praktijk dat zorgvragers vastgelopen zijn met verschillende hulpverleners, of dat er geen vertrouwen is in de hulpverlening. Ons streven is contact te maken op een gelijkwaardige manier en op het tempo van de hulpvrager.

Wij richten ons ook op het herstel van de vertrouwensrelatie tussen zorgvrager en hulpverlener.

onze kracht

Toned Photo of Sad Young Man near the Brick Wall of the Old House

Ambulante begeleiding

Hulpvragers begeleiden met een groter(e) afstand naar de hulpverlening en/of maatschappij. Het herstelproces ondersteunen met onze deskundigheid, opgedaan door jarenlange ervaring.

Op een laagdrempelige wijze hulpvragers te motiveren om open te staan voor begeleiding en/of doorverwijzing naar een deskundige behandeling.

Het herstelproces wordt vanuit ervaringsdeskundigheid ondersteund. Een ervaringsdeskundige laat zien dat ze weten hoe het is maar ook hoe het kan zijn. Doordat ervaringsdeskundigen laten zien wat ze hebben meegemaakt en daaraan gedaan hebben om tot het punt te komen waar ze nu staan geven ze de zorgvrager een stukje hoop en perspectief. Onze ervaringsdeskundige zet zich in op het gebied van verslaving, terugkomen uit detentie, agressie/geweld.

Sterkte

Op een laagdrempelige en gepaste manier contact aangaan met hulpvragers met een groter(e) afstand naar de hulpverlening.

Inzet van vertrouwen of het herstel hiervan in de hulpverlening.

Klinische en ambulante ervaring met ASS, persoonlijkheidsstoornissen, agressieproblemen, verslaving, licht verstandelijke beperking.

Oude-halterszw
360_F_135217902_JbLYe4STI6fXx6cqg7eywaneDFmpLg4V-zw

Uithoudingsvermogen

Door eigen ervaringen weten we dat mensen soms een langere periode nodig hebben om tot vertrouwen in herstel te komen.

Daar waar andere partijen soms de handdoek in de ring gooien, blijven wij investeren in de persoon en zijn (herstel)proces.

Scroll to Top